Kestävyyden polulla

Loihe on ollut kestävän kehityksen tiellä alusta alkaen. Turhan kulutuksen vähentäminen ja kotimainen tuotanto ovat olleet toimintamme kantavia ajatuksia koko matkan ajan. Loihen missiolla muuttaa liikelahja-alaa vastuullisemmaksi on siis vahva perusta. Kotimaisen tuotannon edut kestävän kehityksen näkökulmasta ovat monet. Esimerkiksi logistiikan päästöt ovat pienemmät, pienet tuotantoerät vähentävät hävikkiä, tuotanto-olosuhteet ovat työntekijöille varmasti inhimilliset ja tuotteissa käytetään laadukkaita, turvallisia materiaaleja. Kotimainen tuotanto ei kuitenkaan yksin riitä. Jotta voi olla liikelahja-alalla merkittävä toimija, on tarjottava tuotteiden koko kirjo.

Ensimmäinen ja mielestäni tärkein arvovalinta tuotekehityksessä tulee tuotteiden valinnassa – tuleeko tämä tuote aidosti saajansa käyttöön vai heitetäänkö se pois? Kun on varmistuttu siitä, että tuote on sellainen, jota haluamme myydä, voimme valita tuottajaksi mahdollisimman vastuullisesti toimivan kumppanin, valmistusmateriaaliksi esimerkiksi kierrätysmateriaalin ja logistiikkaratkaisuksi luontoa mahdollisimman vähän kuormittavan kuljetusmuodon.

Tuotekehitystiimimme on missiomme toteuttamisen ytimessä. Oman tuotesuunnittelumme ansiosta pääsemme vaikuttamaan tuotteen valmistus- ja toimitusketjun joka vaiheeseen. Haaste on tietysti saada vastuullisuus ja kaupallisuus kulkemaan käsi kädessä, mutta alan kehityksen myötä tämä on koko ajan helpompaa.

Asiakaskin vaikuttaa merkittävästi tuotteen elinkaareen. Jotta tuote tulee varmasti käyttöön, on sen vastattava tarkoitukseltaan ja estetiikaltaan lahjan saajan mieltymyksiä. Pitkäksi aikaa käyttöön tuleva tuote on myös hyvää markkinointia.

Korona-aika on korostanut sähköisten kanavien tuomia mahdollisuuksia myös liikelahja-alalla. Etätapaamiset, lahjakuvastot ja uudet digitaaliset ostokanavat ovat hyviä välineitä sähköisen ostamisen helpottamiseen ja matalan kynnyksen asiakaskokemukseen. Verkkokauppa- ja varastointiratkaisujen avulla asiakkaat voivat vähentää tuotehukkaa ja kustannuksia, sekä rahdin aiheuttamia ympäristövaikutuksia.

Ekologiset tuotteet ovat selvä trendi liikelahjamarkkinoilla. Orgaanisen puuvillan käyttö alkaa pian olla enemmän sääntö kuin poikkeus. Kierrätetystä muovista tehdystä RPET-materiaalista tehdään niin pipoja kuin kassejakin ja paljon muuta. Pelkkä kierrätysmateriaalin käyttö ei kuitenkaan takaa tuotteen kestävyyttä. On tarkasteltava koko ketjua: tuotanto-olosuhteita, valmistusprosessia, materiaaleja, pakkauksia, logistiikkaa sekä lopulta tuotteen elinkaarta ja kierrätettävyyttä. Tässä yhteydessä on tärkeää tunnistaa, että olemme vielä matkalla. Omat prosessimme vaativat jatkuvaa hiomista ja esimerkiksi tekstiilien kierrätys on vielä alkutekijöissään. Kestävä kehitys onkin määritelmän mukaisesti jatkuvaa, ohjattua muutosta kohti parempaa. Loihen seuraavat askeleet ovat kestävän kehityksen suunnitelman julkaisu sekä ensi kevään mallisto, johon on luvassa mielenkiintoisia kiertotalousteemaisia uutuuksia.

 

Marjo Passila

Loihe Oy, Kehityspäällikkö

Tuotteet