25.3.2022

Kotimaista ja kestävää

Teimme joulun alla asiakaskyselyn nykyisille ja potentiaalisille asiakkaille. Kiitos kaikille vastanneille käyttämästänne ajasta! Mielestäni kyselyn mielenkiintoisin tulos oli, että liikelahjoissa kotimaisuus ja vastuullisuus ovat, jos eivät ihan synonyymejä, niin vähintäänkin käsi kädessä kulkevia asioita.

Kyselyssä sai vastata omin sanoin, miten kestävä kehitys näkyy vastaajan organisaation yrityslahjahankinnoissa. Vastausten perusteella kestävän kehityksen huomioiminen toteutuu erityisesti kotimaisten ja laadukkaiden tuotteiden suosimisena.

Emme halua antaa lahjaksi tai jakotuotteeksi mitään turhakkeita. Kaikissa hankinnoissa mietimme ekologisuutta mm. pakkauksissa, kotimaisuutta, eettisyyttä ja kestävää kehitystä.

Kotimaisuus ja laatu edellä ja hankinnat pitkäikäiseen käyttöön.

Kestävä kehitys koskettaa eri toimialoja eri tavoilla ja varmasti on eroja siinä, miten tietoista ja organisoitua kestävän kehityksen huomioiminen on asiakkaidemme toiminnassa. Lienee kuitenkin aika turvallista sanoa, että kierrätysmateriaalit ja kotimaisuus ovat hyviä lähtökohtia liikelahjojen valinnassa ja vievät kestävää kehitystä eteenpäin, vaikkei se olisikaan omassa arjessa vielä voimakkaasti läsnä.

Pyrimme vastuulliseen ja hiilineutraaliin toimintaan, joten tämän tulee näkyä jatkossa myös liikelahjakaupan tuotevalinnoissa.

Pyritään hankkimaan kotimaisia ja kierrätysmateriaaleista tehtyjä tuotteita.

Ekologisuus ja suomalaisuus etusijalla.

Pyrimme / haluamme valita kotimaisia tuotteita. Mielellämme tukisimme myös paikallisia yrityksiä ja valitsisimme kierrätysmateriaaleista tehtyjä tuotteita.

Helpoin tapa vähentää ympäristöön kohdistuvaa rasitusta on pohtia hankintojen tarpeellisuutta ja hankkia laadukasta. Liikelahjatuotteista löytyy vaihtoehtoja hyvin laajalla skaalalla ja tuotevalinnallaan asiakas heijastaa omaa arvomaailmaansa.

Panostamme laatuun, emme tavaroiden määrään. Haluamme kuvastaa tuotevalikoimalla oman tuotemerkkimme arvokkuutta ja tästä syystä emme ole ottaneet valikoimaan ’rihkamaa’.

Kyselyn perusteella menekkien ennakointi, tuoreiden ideoiden puute, kotimaisten ja vastuullisten tuotteiden löytäminen sekä kustannukset ovat suurimmat haasteet liikelahjojen hankinnassa. Menekkien ennakointiin voimme vastata nopeilla toimituksilla ja varastointiratkaisuilla. Kokonaan uusien tuoteideoiden keksiminen on haaste, johon tartumme joka kausi tuotekehitystiimissä. Entäpä kustannukset? Itse näen liikelahjakustannukset niin kuin muutkin kulut – suhteessa saavutettuun hyötyyn. Tavoitteen kautta löytyy oikea tuote tarpeeseen kuin tarpeeseen.

 

Marjo Passila

Loihe Oy, Kehityspäällikkö

Tuotteet