Vastuullisesti läheltä ja kauempaa

Loihen missio on muuttaa brändituotealaa vastuullisemmaksi. Siksi tarjoamme asiakkaillemme vastuullisesti valmistettuja tuotteita, joilla ilahduttaa ja edistää myyntiä.

Tarjoamme aina asiakkaallemme vastuullisen tuotevaihtoehdon, jolla asiakas voi viestiä omista kestävistä arvoistaan. Henkilöstöllemme tarjoamme arvostavan työpaikan ja kumppaneiksemme valitsemme vain toimijoita, jotka allekirjoittavat samat vastuullisuuden periaatteet ja tavoitteet.

Minimoimme toimintamme aiheuttamat ympäristöhaitat suosimalla kotimaisia sekä kierrätysmateriaaleista valmistettuja tuotteita. Keskittämispalvelumme puolestaan vähentää asiakkaan tuotehukkaa ja kustannuksia sekä pienentää rahdin aiheuttamia ympäristövaikutuksia.

Käytännössä

Tarjoamme lähes kaikissa tuotekategorioissamme Suomessa valmistettuja tuotteita. Yli puolet toimittajistamme on kotimaisia: teemme yhteistyötä yli sadan kotimaisen valmistajan kanssa ja etsimme aktiivisesti uusia kumppaneita.

Säästämme tuhansia litroja vettä per tuote valmistamalla osan vaatteista ja kasseista vaatetusalan ylijäämäkankaista. Käytämme tuotteissamme paljon myös suomalaista puuta, poronnahkaa sekä pellavaa. Jätemuovin päätymistä luontoon vähennämme tarjoamalla kierrätetyistä muovipulloista valmistettuja RPET -tuotteita, kuten kestokasseja ja kyniä.

Valitsemme Kaukoidän toimitusketjuumme vain amfori BSCI -auditointijärjestelmän mukaisesti toimivia kumppaneita ja samalla sitoudumme kehittämään tuotantolaitosten olosuhteita. Kuljetuksissa suosimme merirahtia.

Teemme jatkuvaa tuotekehitystä erityisesti omien Design by Loihe -tuotteiden kanssa ja pyrimme jatkuvasti tuomaan kaikkiin kategorioihin sellaisia tuotteita, jotka ovat tuotantotavoiltaan ja / tai käyttötarkoitukseltaan ekologisempia kuin niiden vanhemmat versiot.

Valmistamme omat lahjapakkaukset Suomessa kierrätyspahvista ja painamme ne vesiliukoisilla väreillä. Pyrimme pääsemään eroon ylimääräisistä pakkausmateriaaleista, ja ohjeistamme tähän myös tavarantoimittajiamme. Ekologisia kangaskasseja on turha yksittäispakata muoveihin vain, koska niin on totuttu tekemään.

Ennen kaikkea: suunnittelemme, valitsemme ja suosittelemme asiakkaillemme käytännöllisiä ja laadukkaita tuotteita, joiden yhtenä tärkeänä tavoitteena on vähentää tarpeetonta kuluttamista. Vahvat arvomme ohjaavat toimintaamme suuntaan, jossa kaikki liiketoiminnan ja elämän elementit ovat tasapainossa – ympäristö, ihminen ja talous.

Loihen hiilijalanjälki

Osana kestävän kehityksen suunnitelmaamme selvitimme Loihen hiilijalanjäljen vuodelta 2021. Laskennan tulosten avulla voimme tulevaisuudessa kehittää toimintaamme entistä vähäpäästöisempään suuntaan. Loihen kokonaishiilijalanjälki oli 106,4 t CO2e. Ensimmäinen ympäristötekomme tämän projektin seurauksena oli kompensoida koko vuoden hiilijalanjälki. Voimme siksi sanoa olevamme hiilineutraali yritys.

Hiilijalanjäljellä tarkoitetaan organisaation kasvihuonekaasupäästöjen yhteenlaskettua määrää tarkastelujaksolla, joka Loihen tapauksessa oli edellinen kalenterivuosi. Syntyvät kasvihuonekaasut esitetään hiilidioksidiekvivalentteina (CO2e).

Laskennan suoritti Reforest Finland Oy. Laskennan hiilijalanjäljen mittausmenetelmä perustui GHG Protocol -ohjeistukseen, jonka mukaan suorat kasvihuonekaasupäästöt (Scope 1) ja epäsuorat päästöt (Scope 2) on otettava mukaan laskentaan. Muut epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt (Scope 3) voidaan sisällyttää laskentaan tapauskohtaisesti. Loihen hiilijalanjäljen laskenta rajattiin omassa hallinnassamme olevien toimintojen aiheuttamiin päästöihin. Laskennassa olivat mukana Scope 1 ja 2 sekä Scope 3:n päästölähteistä omien työntekijöidemme matkustus, liikematkustus, ostettu logistiikka, pakkausmateriaalit sekä jätteet.

Scope 1 muodostaa 2 % hiilijalanjäljestämme ja Scope 2 34 %. Suurimmat päästömme aiheutuvat Scope 3:n päästöistä, jotka ovat 64 % kokonaishiilijalanjäljestä. Luku ei sisällä myytyjen tuotteiden valmistuksesta koituvia päästöjä. Scope 3:n päästöistä lähes 80 % koostuu joko työntekijöiden tai tavaroiden liikkumisesta.

Lue koko raportti.

Hiilijalanjäljen kompensoinnilla tarkoitetaan sijoittamista hankkeisiin, jotka sitovat hiilidioksidia ilmakehästä eli laskennallisesti kompensoivat yrityksen aiheuttamat päästöt. Valitsimme kompensaatiokohteeksi Amazonin sademetsään sijoittuvan CIKEL Brazilian Amazon REDD APD -projektin, jonka tavoitteena on metsän hävittämisestä aiheutuvien päästöjen vähentäminen. Amazon on planeettamme suurin jäljellä oleva sademetsä ja se tunnetaan uskomattomasta biodiversiteetistään. Projekti keskeyttää suunnitellut metsänhävitystoimenpiteet kohdealueella ja auttaa säilyttämään metsäalueita FSC:n (Forest Stewardship Council) sertifioimien Low Impact Logging -käytäntöjen avulla. Projekti edistää myös alueen kestävää sosiaalista kehitystä ja biodiversiteettiä, eli se tukee kestävän kehityksen toteutumista useilla tavoilla. Projektin avulla vältytään 9,432,299 t CO2e päästöiltä, jotka muuten olisivat syntyneet seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Päästöjen hallinnan kannalta on ensiarvoisen tärkeää pyrkiä välttämään ja vähentämään syntyviä päästöjä. Kompensoinnin avulla otimme ison harppauksen omassa vastuullisuustyössämme, mutta olemme sitoutuneita myös vähentämään päästöjämme.