Rekisteriseloste Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Rekisterinpitäjä:

nimi: Loihe Oy
osoite: Teollisuustie 1 90830 Haukipudas
y-tunnus: 2772080-9
puhelin: 010 419 6500

Rekisteristä vastaavan nimi ja yhteystiedot:

Antti Holmi
antti.holmi@loihe.fi
040 7625076

Rekisterin nimi:

Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Henkilötietorekisteriä pidetään liiketoiminnan toteuttamista, ylläpitoa ja kehittämistä varten. Henkilötietoja käsitellään laskutukseen ja maksujen perintään, markkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen. Loihe Oy sitoutuu käsittelemään asiakkailta saamiaan henkilötietoja vain siinä laajuudessa, kun käsittely on tarpeen asiakkaan toimeksiannosta tapahtuvaa palvelua varten.

Rekisterin tietosisältö:

Asiakasyrityksen nimi, y-tunnus ja yhteystiedot
-osoite,
-puhelinnumero
-verkko-osoite
-sähköposti
-asiakasyrityksen yhteyshenkilön nimi, asema yrityksessä
-yhteystiedot (puhelinnumero, sähköposti)
-tiedot asiakasyrityksen toimeksiannosta
– laskutustiedot
-asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot

Tietolähteet:

Asiakasrekisterin yhteystiedot ja muut asiakkuuteen liittyvät tiedot saadaan Loihe Oy:n asiakkailta asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana. Tietoja saadaan myös julkisista rekistereistä. Asiakas vastaa siitä, että korjaukset ja muutokset henkilötietoihin toimitetaan viivytyksettä Loihe Oy:lle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Tietoja ei Loihe Oy:n toimesta säännönmukaisesti luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus:

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle.
Koko henkilöstöllä ja Loihe Oy:n lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin.

Loihe Oy noudattaa kaikissa kyselyihinsä liittyvissä rekisteriasioissa Suomen valtion lakeja.