Meddelande 24.4.2024

Innoflame Group Oy har förvärvat aktiekapitalet i Loihe Oy

Transaktionen kommer att öka Innoflames omsättning till mer än 48 miljoner euro. Loihe kommer att fortsätta att verka som ett systerbolag till Innoflame.

Innoflame Group Oy har förvärvat aktiekapitalet i Loihe Oy, som sysselsätter totalt 32 personer. Transaktionen trädde i kraft 17.4.2024 och ökade Innoflames affärsverksamhet med 8 miljoner euro.

Av aktieägarna i det förvärvade bolaget kommer Stenka Heino att fortsätta som VD för Loihe Oy och Antti Holmi som CFO. De är också partners i Innoflame Group Oy.

”Handel är en naturlig del av Loihes tillväxthistoria. Vårt strategiska mål har hela tiden varit att växa tillräckligt kraftigt för att göra det hållbarhets- och inrikesorienterade alternativet till ett verkligt alternativ på marknaden”, säger Stenka Heino, VD för Loihe.

I och med affären kommer Loihes anställda att få tillgång till Innoflames avancerade och smidiga system för att kunna ge kunderna ännu bättre service. Dessutom ger Innoflames presentkortsbutik Perfect Finnish Loihes kunder ett helt nytt sätt att komma ihåg sina intressenter.

”Innoflame kommer att få mycket mer hållbarhetsexpertis och inhemsk produktion samt en mycket engagerad personal”, säger Innoflames VD Sami Savela.

Bolaget kommer att fortsätta att investera kraftigt i digitala lösningar och personlig service. Innoflame vill också vara en partner till kunden för att uppnå hållbarhetsmålen. Det unika Print-On-Demand-konceptet innebär att kunden inte behöver markera några extra poster, utan allt görs efter kundens verkliga behov. Loihes starka expertis inom hållbarhet stöder också detta mål.

Innoflame betjänar kunder över hela landet, men med en stark lokal närvaro. Loihes utställningslokaler finns i Esbo, Karleby och Uleåborg. Kunder betjänas dessutom i Lahtis, Jyväskylä, Borgå, Åbo och Tammerfors. Innoflame bedriver verksamhet i Helsingfors och Björneborg samt i Åbo, Tammerfors och Uleåborg.

 

Tilläggsinformation:

Sami Savela
verkställande direktör, Innoflame Oy
tfn 050 514 3961
sami.savela@innoflame.fi

Stenka Heino
verkställande direktör, Loihe Oy
tfn 0400 226 227
stenka.heino@loihe.fi