Loihe Oy ja Metsä/Skogen ovat solmineet yhteistyösopimuksen

Yhteistyömme sai alkunsa molempien yritysten halusta haastaa ja muuttaa liikelahjamarkkinaa vastuullisempaan suuntaan. Haluamme luoda yhdessä ratkaisuja, jotka vahvistavat henkilöstön hyvinvointia ja välittämistä.

Yhteistyömme taustalla on ajatus siitä, että työhyvinvointia voidaan edistää panostamalla yhteisöllisyyteen, arvostukseen ja onnistumisten huomioimiseen työpaikoilla. Tavoitteenamme on olla mukana luomassa parempaa työkulttuuria ja jaksamista työyhteisöissä.

”Tavoitteena on luoda arvoa asiakkaille ja samalla edistää vastuullisempaa liiketoimintaa laajemmin. Haastamme edelläkävijäyrityksiä mukaan”, lisää Loihen toimitusjohtaja Stenka Heino.

”Henkilöstön hyvinvointi ja motivoiminen ovat meille molemmille erityisen merkityksellisiä asioita. Kaikki mitä yhteistyössämme suunnitellaan ja tuotetaan, kunnioittaa luontoa ja sen uusiutumista”, toteaa Metsä/Skogenin perustaja Carita Peltonen. Yhteistyössämme suojelemme myös suomalaisia metsiä Luonnonperintösäätiön kautta.

Parhaillaan liikelahja-alalla on käynnissä valtava muutos, jonka avainsanoja ovat vastuullisuus ja välittäminen; niin ihmisistä kuin luonnosta. Jatkossa tarvitaan vähemmän, mutta parempaa ja parempi tarkoittaa merkityksellisempää ja vastuullisesti valmistettua.

Suomessa tämän muutoksen kärjessä ovat kaksi kotimaista yritystä: ihmisten ja metsien hyvinvointia edistävä Metsä/Skogen ja vastuullisista liikelahjoista tunnettu Loihe Oy, jotka haluavat viedä liikelahjatoimialaa entistä vastuullisempaan suuntaa luontoa kunnioittaen.